astrid entius transitievergoeding

Transitievergoeding – 1 juli 2015

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werknemer. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken. Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de site van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid: http://www.mijnwerkenzekerheid.nl/1804/Transitievergoeding.html