Scholingsplicht

Vanaf 1 juli 2015 geldt art. 7:611a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is opgenomen in het kader van de ‘Wet Werk en Zekerheid’.

Hierin staat dat een werkgever verplicht is om de werknemer scholing te laten volgen welke noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Dit geldt ook voor scholing in verband met het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, wanneer de functie komt te vervallen of de werknemer niet langer in staat is om de functie uit te oefenen.

Door de invoering van deze wet moet de werkgever zoveel mogelijk voorkomen dat een arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd.

Scholingsplicht heeft ook nut voor de werkgever. Als een werknemer goed in zijn vel zit en effectiever communiceert dan zal deze productiever zijn.

Veel zorginstellingen zijn semi-overheid, hierbij gelden de gewone regels van een dienstbetrekking en is er dus scholingsplicht.